نشریه اینترنتی سازمان نوسازی / جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
نشریه
نشریه شماره 23

نشریه شماره ۲۳

مقالات / «فرهنگ و اصالت در فرایندهای بازآفرینی شهری: برندسازی مکان در مرکز شهری بارسلونا» مقالات / «نمونه‌ای از عملیات نوسازی و تجدیدحیات در مرکز تاریخی شهر (خیابان کاندوراسیلار در شهر ترابزن ترکیه)» مقالات / «نوشهرگرایی و راهکارهای احیای بافت‌های فرسوده شهری؛ مطالعه موردی: محله سنگلج تهران» یادداشت / «تغییر رویکرد و نتایج و دست‌آوردهای آن در برخورد با بافت‌های فرسوده شهری در سازمان نوسازی شهر تهران» تجارب دفاتر خدمات نوسازی / «تشکیل تعاونی‌های زنان» گزارش / نشست تخصصی «بررسی الگوهای نوسازی منطبق بر ویژگی های بومی و فرهنگ محلی» معرفی کتاب / «ایمنی و پدافند غیرعامل شهری»
نشریه شماره 22

نشریه شماره ۲۲

مقالات / «تبیین نقش و جایگاه نهادهای دولتی، عمومی، خصوصی و مردم‌نهاد (NGO) در نوسازی بافت های فرسوده شهری با تأکید بر شهر تهران» مقالات / «مروری بر نظریات و رویکردهای مشارکت گروه‌های خاص (زنان، کودکان، جوانان و سالمندان) در نوسازی بافت‌های فرسوده» مقالات / «فرایند دخالت در بافت‌های شهری با رویکرد مشارکت مردمی» مقالات / «مطالعه بافت‌های فرسوده شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ مطالعه موردی: شهر فیروزکوه» یادداشت / «کار با گروه‌‌ها» تجارب دفاتر خدمات نوسازی / «جلب مشارکت مردم در هماهنگ‌سازی نماهای شهری» گزارش / کارگاه «آموزشی مشارکتی» گزارش / نشست تخصصی «الگوهای موفق مشارکت‎های اجتماعی و توسعه محلات در کشور انگلستان» گزارش / جلسه «همکاری سازمان نوسازی شهر تهران و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران» گزارش / نشست تخصصی «کلان‌شهرها در چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران» گزارش / نشست تخصصی «رویکرد اسلامی-ایرانی در تدوین ضوابط ساخت‌و‌ساز شهری» معرفی کتاب...
نشریه شماره 21

نشریه شماره ۲۱

مقالات / «رابطه کیفیت فضاهای عمومی با کیفیت زندگی» مقالات / «امنیت و کیفیت محیط و زندگی در بافت فرسوده تاریخی (نمونه موردی: محله تاریخی امامزاده یحیی(ع))» مقالات / «افزایش کیفیت زندگی در نواحی شهری از طریق به‌کارگیری رهیافت تجدیدحیات شهری برای رویارویی با فقر در شهرها» مقالات / «اسکان موقت؛ رویکردها و الگوها» یادداشت / «تأثیر نوسازی بافت‌های فرسوده بر اوقات فراغت جوانان» تجارب دفاتر خدمات نوسازی / «بازتعریف تسهیلگری به‌عنوان یک راهبرد چندجانبه» گزارش / نشست تخصصی «سیاست‌گزاری به منظور تسریع نوسازی مردمی در بافت‌های فرسوده کلانشهر تهران» گزارش / جلسه «نوسازی شهری از تئوری تا اجرا» معرفی کتاب / «Spatial Data Infrastructure for Urban Regeneration»
نشریه شماره 20

نشریه شماره ۲۰

مقالات / «بررسی آسیب‌های اجتماعی در بافت فرسوده شهری و عوامل مؤثر بر آن (بافت فرسوده مناطق ۱۰، ۱۲ و ۱۳ شهر تهران)» مقالات / «ساماندهی کالبدی بافت‌های فرسوده شهری بر پایه قابلیت‌های اجتماعی و فضایی» مقالات / «تأثیرات ملاحظات پایداری اجتماعی در بازطراحی کالبدی محله در بافت فرسوده؛ نمونه موردی: بخش غربی محله سنگلج تهران» مقالات / «ارزیابی تأثیر اجتماعی بهسازی گذر فرهنگ و هنر» یادداشت / «بررسی کارکرد الگوریتم تاپسیس در اولویت بندی مراکز اسکان موقت» تجارب دفاتر خدمات نوسازی / «راه‌اندازی نهاد نوسازی در محله شارق» گزارش / «نشست تخصصی اقتصاد شهری و توسعه پایدار» گزارش / «اولین همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار»
نشریه شماره 19

نشریه شماره ۱۹

مقالات / «استفاده از روش‌های ارزیابی چند‌متغیره در سنجش کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده بازسازی‌شده شهری» مقالات / «ارائه مدل مطلوب کیفیت محیط شهری و سنجش و پیاده‌سازی آن در بافت‌های فرسودۀ شهر تهران» مقالات / «ارتقای کیفیت زندگی با نوسازی بافت‌های فرسوده شهری بر اساس ملاحظات پدافند غیرعامل» مقالات / «تحلیل و تعیین شاخص‌های ارزیابی طراحی میان‌افزا» مقالات / «بهسازی گذر امام‌زاده یحیی بر اساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود» تجارب دفاتر خدمات نوسازی / «بهره گیری از مساجد و محافل مذهبی خانگی در ترویج امر نوسازی مردمی» تجارب نوسازی در دیگر کشورها / «ارتقای اجتماع برای کیفیت زندگی؛ تجربه شهر گریلی» گزارش / «نشست فصلی سازمان نوسازی شهر تهران با دفاتر خدمات نوسازی محلات» گزارش / «همایش ملی نقش زنان در مدیریت شهری»
نشریه شماره 18

نشریه شماره ۱۸

مقالات / «نقش و جایگاه عوامل هویت‌بخش اجتماعی در سرزندگی بافت فرسوده شهری با تأکید بر هویت محله‌ای» مقالات / «شناخت الگوهای بومی سکونت در طراحی الگوی مسکن جمعی در نوسازی بافت‌های فرسوده» مقالات / «ضرورت مشارکت کودکان در طرح‌های شهری» مقالات / «تغییر شکل مراکز شهری تاریخی؛ یک رویکرد یکپارچه از طراحی شهری و حفاظت تاریخی» گفت و گو / گفتگو با آقای مهندس جعفری، با موضوع «هویت اسلامی- ایرانی و نوسازی بافت‌های فرسوده» یادداشت / «دوراهی تداوم هویت، سکون یا زندگی» تجارب دفاتر خدمات نوسازی / «شناخت وضع موجود و ارائه راهکارهایی برای رفع موانع نوسازی در محله امامزاده عبدالله (ع)» تجارب نوسازی در شهرهای دیگر / «ارزیابی طرح بهسازی و نوسازی خیابان امام خمینی (ره) اردبیل با تأکید بر هویت شهری» گزارش / گزارش نشست «بررسی تطبیقی طرح‎های توسعه شهری در کشورهای منتخب کلان‌شهرهای آسیایی» گزارش / گزارش همایش «اقتصاد مقاومتی و راهکارهای مدیریت در دوران تحریم»...
نشریه شماره 17

نشریه شماره ۱۷

مقالات / «سنجش کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده» مقالات / «توسعه پایدار، فرم شهری، برنامه‌ریزی و حکمروایی در ابرشهر تهران» مقالات / «مقایسه رویکرد مشارکت در نوسازی شهری انگلستان و ایران از جنبه قانونی» مقالات / «ارزیابی طرح ساماندهی مجموعه تاریخی میدان امیرچخماق یزد» تجارب دفاتر خدمات نوسازی / «زنان در نقش‌های رهبری» یادداشت / «ضرورت‌ها و الزامات ایمنی و پایداری در نوسازی و تجدیدحیات بافت فرسوده» گزارش / «نشست فصلی سازمان نوسازی شهر تهران با دفاتر خدمات نوسازی محلات» معرفی کتاب / «طرد اجتماعی و پهنه‌های مسئله‌دار اروپا؛ مدیریت نوسازی شهری» معرفی کتاب / «ابرشهرها فرم شهری، حکمروایی، و پایداری شهری»
نشریه شماره 16

نشریه شماره ۱۶

مقالات / «ارزیابی و اندازه‌گیری پایداری اجتماعی و ابزارهای آن» مقالات / «بررسی نقش رسانه‌ها در آگاه‌سازی مردم از حقوق و تکالیف شهروندی در میان ساکنین بافت فرسوده شهر تهران» مقالات / «برنامه‌ریزی محله‌ای: رویکرد مشارکتی در نوسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران» مقالات / «تحلیل کارایی رویکرد توسعه دارایی‌مبنا در بهبود بافت‌های نابسامان شهری» تجارب دفاتر خدمات نوسازی / «نقش نهادهای هویت‌بخش و کلیدی محله در موفقیت فرایند نوسازی» گزارش / «سومین کنفرانس مدیریت اجرایی» گزارش / «پنجمین جشنواره ملی و نخستین همایش بین‌المللی برترین‌های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری» گزارش / «نهمین کنفرانس مدیریت استراتژیک» معرفی کتاب / «مرزبندی نوین شهری: بهسازی بافت شهری از راه اسکان جمعیت مرفه در شهرهای کینه‌توز» معرفی کتاب / «روش‌های پشتیبانی از تصمیم‌گیری مشارکتی در عرصه شهر»
نشریه شماره 15

نشریه شماره ۱۵

مقالات / مفهوم پایداری‌ اجتماعی و چارچوب نظری آن مقالات / نقش سرمایه اجتماعی در جریان نوسازی بافت فرسوده (نمونه موردی: محله مفت آباد تهران) مقالات / بررسی میزان سرمایه اجتماعی در بافت های فرسوده (محله ۳۰ متری جی واقع در منطقه ۹ شهرداری تهران) مقالات / توسعه اجتماعات محلی با رویکردی مشارکتی و از پائین مقالات / چرخه‌های مدیریت جامعه محلی و تقویت ائتلاف همسایگی در حکمرانی جدید محلی از نگاه مدیران / چالش‌ها و الزامات مدیریتی توسعه پایدار اجتماعی در مناطق شهری تجارب دفاتر خدمات نوسازی / تجربیات نوسازی بافت‌های فرسوده شهرک ولی‌عصر منطقه ۱۸ تهران گفت و گو / گفتگو با آقای دکتر کاظمیان با موضوع ضرورت رویکرد اجتماعی در مدیریت نوسازی بافت‌های شهری فرسوده گزارش / نشست تخصصی «نقش و جایگاه نهادهای مختلف در نوسازی بافت‌های فرسوده» گزارش / مراسم افتتاح مرکز آموزشی-پژوهشی تخصصی سازمان نوسازی شهر تهران گزارش / کارگاه آموزشی آشنایی با طرح جامع...
نشریه شماره 14

نشریه شماره ۱۴

  سرمقاله / سخن سردبیر مقالات / بررسی راهکارهای عملی جلب مشارکت در بافت فرسوده با تحلیل مبانی مدیریت شهری مقالات / ماهیت شراکت در نوسازی شهری در پاریس و لندن مقالات / تجدید حیات بافت های فرسوده شهری معطوف به سرمایه اجتماعی در ایران مقالات / از مشارکت صوری تا مشارکت واقعی مقالات / نقش شورایاری‌ها در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری مقالات / رویکرد با محوریت اجتماع محلی، به بازآفرینی شهری پایدار مقالات / شناسایی روش‌های تأمین مالی در مدیریت پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده شهری مقالات / عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت پروژه های نوسازی شهری نقد و نظر / چالش ها و راهبردهای مدیریت برنامه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری در ایران نقد و نظر / مدیریت توسعه محلی: تفاوت اصلی در چیست؟ گزارش / نشست تخصصی «نگاهی نو به طرح نوسازی محله شهید خوب‌بخت» گزیده / مسائل پیش روی مدیریت بافت فرسوده معرفی کتاب /...
نشریه شماره 13

نشریه شماره ۱۳

  سرمقاله / سخن سردبیر مقالات / بررسی سازوکار اشتراک بخش عمومی و خصوصی در نواحی دچار افت شهری مقالات / مرور تجارب دوساله تسهیلگری سازمان نوسازی شهر تهران در دفترهای محلی نوسازی مقالات / الگوی توانمندسازی اجتماع محور در مسیر توسعه محلی و کاهش فقر قابلیتی مقالات / نهادسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و تاریخی؛ بارویکرد بهره‌مندی از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های نهادهای سنتی – مذهبی مقالات / نکاتی در باب تسهیل‌گری در نوسازی بافت‌های فرسوده مقالات / نقش کنشگران در طرح های توانمندسازی اجتماع محور برای نوسازی و بهسازی محله ها مقالات / بازآفرینی محله: تسهیل مشارکت جامعه محلی گفت و گو / تسهیل‌گری از نظر تا عمل؛ مصاحبه با پروین پاکزادمنش و سعید نوری نشاط گزارش / میزگرد “آسیب شناسی فعالیت‌های تسهیلگری سازمان نوسازی شهر تهران در دفترهای محلی نوسازی” گزارش / “قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده وناکارآمد شهری” گزیده / تجربه دفتر تسهیل...
نشریه شماره 12

نشریه شماره ۱۲

فهرست سرمقاله / سخن سردبیر مقالات / اصول حاکم بر تدوین قوانین نوسازی بافت فرسوده شهری مقالات / دستاوردهای قانون “حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده” برای نوسازی بافت‌های فرسوده مقالات / بررسی امکان تحقق و میزان تأثیرگذاری قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مقالات / مروری بر ظرفیت‌های قانون “حمایت از احیا بهسازی و نوسازی بافت‌‌های فرسوده شهری و ناکارآمد شهری” مقالات / مدیریت پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری از دیدگاه تحلیل عدم‌قطعیت مقالات / تراکم شهری، کیفیت زندگی و حمل‌ونقل پایدار گفت و گو / گفتگو با آقای کامبیز نوروزی با موضوع نقد و بررسی قانون “حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده” گفت و گو / گفتگو با آقای مهندس جعفری با موضوع نقد و بررسی قانون “حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده” گفت و گو / گفتگو با آقای احمد نوروزی با موضوع نقد قانون...