نشریه اینترنتی سازمان نوسازی / یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
نشریه
نشریه شماره 34

نشریه شماره ۳۴

مقالات / «شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نوسازی شهری» مقالات / «پروژه‌های توسعه شهری، بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران» مقالات / «تأمین منابع مالی بازآفرینی شهری» مقالات / «سازوکارهای نوین مالی برای براون‌فیلدهای میراث شهری» مقالات / «ارزیابی تأمین مالی بخش خصوصی در بازآفرینی شهری: دیدگاه‌های سرمایه‌گذاران و غیرسرمایه‌گذاران» گفت و گو / دکتر بهروز هادی‌زنوز؛ «تأمین مالی در بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری» یادداشت / «صندوق توسعه شهری پومورسکی» تجارب دفاتر خدمات نوسازی / «استفاده از ظرفیت­ های محلی در توانمندسازی اقتصادی ساکنان» تجارب دفاتر خدمات نوسازی / «تجمیع کالبدی با در نظر گرفتن ابعاد مادی و معنوی» معرفی / کتاب «اقتصاد جدید در مناطق مجاور مرکز شهرها» معرفی / کتاب «جنبش توسعه اقتصادی اجتماع محلی» معرفی / نشست «مطالعات اقتصادی در نوسازی بافت‌های فرسوده» معرفی / نشست «سیاست‌گزاری به منظور تسریع نوسازی مردمی در بافت‌های فرسوده کلان‌شهر تهران» معرفی / نشست «ابعاد اقتصادی، مالی و مدیریتی بهسازی و نوسازی بافت‌های...
نشریه شماره 33

نشریه شماره ۳۳

مقالات / «مشارکت عمومی در پروژه‌های نوسازی شهری چشم‌انداز چین» مقالات / «هنر در مرکز؛ مطالعه عینیت بخشی به تمایز در بازآفرینی شهری با رویکرد مبتنی بر فرهنگ؛ نمونه موردی: شهرقرمز، شانگهای» مقالات / «بازبینی رویکرد بازآفرینی شهری در هنگ کنگ» مقالات / «تبیین شهر تبعیض‌نژادی: ۲۰ سال تاریخ‌نگاری شهری در آفریقای جنوبی» مقالات / «گره‌های مرکز شهر و شبکه‌های حمل‌ونقل عمومی: موقعیت، ارتباطات و وابستگی‌های فقر شهری در ژوهانسبورگ» یادداشت / «سی پروژه الهام‌بخش نوسازی شهری در آمریکا» تجارب دفاتر خدمات نوسازی / «بومی گزینی، رمز نوسازی و تجمیع» گزارش / جلسه شورای پژوهش با موضوع «پروژه‌های محرک توسعه» معرفی / مجموعه کتاب‌های «نوسازی و توسعه محلی» معرفی / طرح پژوهشی «ارزیابی تأثیرات اجتماعی (SIA) احداث و بهره‌برداری از ایستگاه‌ مترو زمزم (قلعه مرغی سابق) در محلات همجوار (زمزم، جنوب بلورسازی و مقدم)» معرفی / طرح پژوهشی «ارزیابی تأثیرات سیاست های تشویقی ساخت‌وساز در بافت فرسوده منطقه ۷ بر...
نشریه شماره 32

نشریه شماره ۳۲

مقالات / «مدیریت و بازآفرینی شهری در ایالات‌متحده: دخالت دولت یا توسعه مجدد با هر هزینه ممکن؟» مقالات / «مشارکت عمومی در پروژه های توسعه شهری دورنمایی آلمانی» مقالات / «نوسازی شهری و توسعه مجدد (شناسایی برنامه‌ریزی مداخله مناسب برای شهرهای هند)» مقالات / «الکساندرا: نمونه‌ای از مطالعات نوسازی شهری» مقالات / «از شهر تاب‌آور تا تاب‌آوری شهری: مقاله مروری در مورد درک و ادغام رویکرد تاب‌آوری در سیستم‌های شهری» یادداشت / «ارزیابی و بررسی در تسهیل‌گری» تجارب دفاتر خدمات نوسازی / «قرارداد مشارکت؛ ابزاری جهت ارتقای کیفیت ساخت در محله و جلب اعتماد عمومی» گزارش / میزگرد «راهکارهای تأمین فضای سبز در بافت های فرسوده» معرفی / طرح پژوهشی «آسیب‌شناسی و نقد طرح‌های نوسازی محله سیروس» معرفی / طرح پژوهشی «مستندسازی نمونه‌های پیشگام نوسازی بافت‌های فرسوده تهران» معرفی / پایان‌نامه «بررسی کارایی رویکرد توسعۀ دارایی مبنا با تکیه بر سرمایۀ اجتماعی در بهبود بافت های نابسامان شهری (مطالعۀ موردی:...
نشریه شماره 31

نشریه شماره ۳۱

مقالات / «صنعت بازآفرینی شهری در لیدز: ارزیابی پایداری عملکرد بازآفرینی شهری» مقالات / «همکاری عمومی- خصوصی در برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری بازآفرینی شهری» مقالات / «پروژه‌های اعتباردهنده و بازآفرینی شهری در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰: بررسی مزایا و محدودیت‌ها» مقالات / «توسعه پایدار از طریق پروژه‌های نوسازی شهری؛ نمونه‌موردی ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی» مقالات / «بازآفرینی شهری در مرکز شهر ژوهانسبورگ» یادداشت / «نقش‌ها و هنجارها در گروه» تجارب دفاتر خدمات نوسازی / «تشکیل، فعال‌سازی و جهت‌دهی کانون نوسازیاران جوان در راستای نوسازی بافت فرسوده» گزارش / نشست «نوسازی شهری، سرمایه‌گذاری خصوصی، اعیان‌سازی؛ نمونه‌موردی بیروت» معرفی / کتاب «زندگی اجتماعی فضاهای شهری کوچک» معرفی / طرح پژوهشی «توسعۀ محله‌ای مشارکت‌مبنا و مشارکت‌محور در ‌ایران؛ مورد پژوهش: تهران» معرفی / طرح پژوهشی «بررسی میزان تمایل به مشارکت ساکنان محلۀ اسلام‌آباد به واگذاری واحدهای مسکونی» معرفی / پایان‌نامه «ارزیابی نقش سرمایۀ اجتماعی در استراتژی‌های مداخله در بافت‌های فرسودۀ شهری؛ نمونۀ موردی: بافت فرسودۀ محلۀ...
نشریه شماره 30

نشریه شماره ۳۰

مقالات / «نوسازی شهری در ساختار برنامه ریزی ترکیه» مقالات / «کارآیی روش اصلاح مجدد اراضی در نوسازی نواحی داخلی شهر تحلیلی بر ترکیه» مقالات / «سرمایه‌گذاری خصوصی در فرآیند بازآفرینی شهری؛ نمونه موردی: شاخ طلایی» مقالات / «مداخله اجتماعی در بازآفرینی شهری» مقالات / «پروژه‌های بازآفرینی شهری و بسیج اجتماعی در مادرید» یادداشت / «انتخاب مطالب و روش‌ها در گروه‌های تسهیل‌گری» تجارب دفاتر خدمات نوسازی / «برگزاری همایش گذر نوسازی» معرفی / کتاب «کدام نوزایی شهری؟ مقایسه استراتژی های بازسازی شهری در سطح بین الملل»» معرفی / طرح پژوهشی «طرح تدبیر نواب (انجام مطالعات امکان‌سنجی و تدوین برنامه اقدام و سرمایه در نواب)» معرفی / طرح پژوهشی «ارزیابی طرح نواب و آثار آن بر ساکنان» معرفی / پایان‌نامه «بررسی آسیب های اجتماعی در بافت فرسودۀ شهری و عوامل مؤثر بر آن (مناطق ۱۰، ۱۲ و ۱۳ شهر تهران)» معرفی / پایان‌نامه «بررسی تحلیلی ریسک‌های شیوه‌های مداخله در بافت‌های فرسودۀ...
نشریه شماره 29

نشریه شماره ۲۹

مقالات / «راهکارهای اجرایی ساماندهی و توسعه کسب‌وکارهای کوچک و خانگی در فرآیند نوسازی بافت‌های فرسوده شهری» مقالات / «بررسی مطالعات اخیر در زمینه نوسازی شهری پایدار» مقالات / «مشارکت شهری در امر بازسازی در امریکا و انگلستان» مقالات / «رویکرد چندمعیاری برای مقایسه طرح‌های نوسازی شهری در یک محله؛ مطالعه موردی در لوزان (سوئیس)» مقالات / «انتقادات نئولیبرالیسم و تجارب بازآفرینی شهری در استانبول» مقالات / «نوسازی شهری در فرانسه و آلمان رویکردها، سیاست‌ها و آموزه‌ها» یادداشت / «چگونه گروه‌ها توسعه می‌یابند؟» یادداشت / «تاب‌آوری شهری گزارش پیگیری روند کمپین (۱۰۰ شهر تاب‌آور)» تجارب دفاتر خدمات نوسازی / «نقش و جایگاه طراحی شهری در فرایند نوسازی بافت‌های فرسوده شهری» گزارش / نشست «تجارب جهانی نوسازی شهری در پاریس» گزارش / نشست «تجارب جهانی نوسازی شهری در لندن» گزارش / نشست «تجارب جهانی نوسازی شهری در ترکیه و کشورهای شمال آفریقا» معرفی / کتاب «الگوهایی برای نوسازی» معرفی / طرح...
نشریه شماره 28

نشریه شماره ۲۸

مقالات / «نوسازی شهری ارزان در تانزانیا؛ مشارکت اجتماعی در دارالسلام» مقالات / «ارزیابی یک برنامه نوگردانی شهری و تأثیرات آن بر سلامت کلی ساکنان محلات با استفاده از نقشه مفهومی» مقالات / «ارزیابی کیفیت سرزندگی در محله جلفای اصفهان» مقالات / «تحلیل تطبیقی شیوه‌های مداخله و ساماندهی پیاده‌راه‌های تربیت تبریز و استقلال استانبول» مقالات / «تحلیل برنامه نوسازی شهری و ارتقاء ارزش زیست‌محیطی و کاربست‌پذیری آن در دره منطقه پارایبا» یادداشت / «نقش مشوق‌های مالیاتی ملک در بازسازی شهری و شکست بازار ملک در دوبلین» یادداشت / «تحولات نوسازی شهری در برلین؛ دهه های ۱۹۹۰-۱۹۶۰» یادداشت / «جلسات برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در تسهیل‌گری» تجارب دفاتر خدمات نوسازی / «نقش شخصیت ها و هسته های مذهبی محله در نوسازی بافت فرسوده» گزارش / «چهارمین نشست از دفتر سوم سلسله نشست‌های موضوعی با عنوان رویکردها و الگوهای نوسازی مشارکتی محله در بافت فرسوده شهر» معرفی / کتاب «بازآفرینی شهری- یک کتابِ...
نشریه شماره 27

نشریه شماره ۲۷

مقالات / «بازآفرینی و یکپارچگی شهری در تورین (ایتالیا): نمونه پورت پلازو/ پروژه دروازه» مقالات / «تناقض‌های موجود در سیاست مسکن مقرون‌به‌صرفه چین: اهداف در مقابل ساختار» مقالات / «برنامه ریزی شهری راهبردی و ابزارهای طراحی برای تجدیدحیات مراکز شهری؛ به سوی یک رویکرد راهبردی در جهت پایداری آینده فرم شهری؛ نمونه موردی: شهر باندانگ، اندونزی» یادداشت / «کارکردن جمعی» تجارب دفاتر خدمات نوسازی / «برگزاری مسابقه نقاشی در بخش شمال منطقه ۱۱ تهران» گزارش / «کارگاه آموزشی اصول حمایت گیری» معرفی / طرح پژوهشی «آسیب‌شناسی طرح محله شهید خوب‌بخت و ارایه راه‌کارهای مناسب اجتماعی برای پیش‌برد پروژه‌های مشابه» معرفی / کتاب «باززنده‌سازی شهری فرهنگ‌محور»
نشریه شماره 26

نشریه شماره ۲۶

مقالات / «روانشناسی محیطی و طراحی شهری» مقالات / «مروری بر مفاهیم و تجارب موفق باز توسعه اراضی بلااستفاده» مقالات / «راهنمای طراحی میان‌افزا در بافت‌‌های فرسوده؛ نمونه‌موردی: باغ شاطر» یادداشت / «آموختن هنر شنیدن» تجارب نوسازی در دیگر کشورها / «نمونه‌های بازآفرینی شهری در ترکیه» معرفی / طرح پژوهشی «شناخت نقش و شرایط حضور گروه‌های خاص(زنان، کودکان، جوانان، سالمندان و غیره) در جریان نوسازی بافت‌های فرسوده» معرفی / کتاب «تبارشناسی بازآفرینی شهری، از بازسازی تا نوزایی»
نشریه شماره 25

نشریه شماره ۲۵

مقالات / «مقایسه تطبیقی حکمروایی شهری در توسعه فضاهای خلاق در چین» مقالات / «فرایند نوسازی شهری در ترکیه» مقالات / «تأثیر نوسازی اندیشه بر پیشبرد کار نوسازی شهری در بافت‌های فرسوده شهر تهران؛ مطالعه موردی: بافت فرسوده اتابک» تجارب دفاتر خدمات نوسازی / «تجمیع املاک مسئله‌دار در کوچه‌های پرمخاطره» گزارش / نشست تخصصی «هم‌اندیشی رهنمودهای برگرفته از تجربه‌های اجرایی در سکونتگاه‌های غیررسمی» معرفی / طرح پژوهشی «تحلیل قوانین و مقررات حاکم بر نوسازی بافت‌های فرسوده ایران» معرفی / کتاب «مشارکت شهروندی در جهان شهری: ایده‌های اجتماعی و رویه‌های چندفرهنگی»
نشریه شماره 24

نشریه شماره ۲۴

مقالات / «بررسی میزان تأثیر شاخص‌های مکانی بر ارتقاء پایداری اجتماعی در بافت‌های فرسوده؛ مقایسه دیدگاه مردم و کارشناسان» مقالات / «بررسی گرایش به مشارکت ساکنان محله اسلام‌آباد تهران» مقالات / «ارتقای امنیت زنان در پارک‌های شهرک ولی‌عصر با رویکرد جلوگیری از جرم با استفاده از طراحی محیطی» تجارب دفاتر خدمات نوسازی / «بهسازی عمومی بر مبنای مشارکت عمومی و خصوصی در کوی فرهنگیان (طرح کوچه بهتر)» معرفی کتاب / «شهرهای مصرفی»
نشریه شماره 23

نشریه شماره ۲۳

مقالات / «فرهنگ و اصالت در فرایندهای بازآفرینی شهری: برندسازی مکان در مرکز شهری بارسلونا» مقالات / «نمونه‌ای از عملیات نوسازی و تجدیدحیات در مرکز تاریخی شهر (خیابان کاندوراسیلار در شهر ترابزن ترکیه)» مقالات / «نوشهرگرایی و راهکارهای احیای بافت‌های فرسوده شهری؛ مطالعه موردی: محله سنگلج تهران» یادداشت / «تغییر رویکرد و نتایج و دست‌آوردهای آن در برخورد با بافت‌های فرسوده شهری در سازمان نوسازی شهر تهران» تجارب دفاتر خدمات نوسازی / «تشکیل تعاونی‌های زنان» گزارش / نشست تخصصی «بررسی الگوهای نوسازی منطبق بر ویژگی های بومی و فرهنگ محلی» معرفی کتاب / «ایمنی و پدافند غیرعامل شهری»